2019. április 21.

Roznár kripta

A szombathelyi Szent Márton utcai temető egyik, építészeti szempontból is igényes kriptáját Roznár Ferenc építőanyag-kereskedő készíttette valamikor az 1920-as évek végén. A kripta boltozott mennyezetét kereszt alakú sárga sáv osztja négy mezőre. Mindegyik mezőben egy - egy angyalalakot látunk. A képek állapota nagyon rossz, valószínűleg mindegyik angyalhoz más - más jelkép kapcsolódott. Egyikük pl. egy pálmaágat tart a kezében. A keresztszárak találkozásánál tövis koszorú és napmotívum kapott helyet.
A kriptát villanyvilágítással látták el (aminek ma már csak a nyomai láthatók. Érdekesség még, hogy az épület sarkánál egy vasból készült kerékvetőt is elhelyeztek.2019. április 16.

SZOMBATHELYI SÉTÁK - 2019 1. félév

VERSES SZOMBATHELY
Március 30. szombat 10.00
A XIX. század költői nyomában
Polgárok, papok és arisztokraták, akiket megihletett Szombathely

A belvárosi sétán Neÿ Ferenc, Horváth Sándor Piusz, Ivan Mažuranić, Eredics Ferenc és Éhen gyula versei hangzanak el. 
Találkozás: a Fő téri Szentháromság-szobornál
 
Április 13. szombat 10.00
Az „ötvenes évek” szombathelyi versei
„S távoli harangok örömhírül hozzák: Rákosit köszönti egész Magyarország.”

Szombathelyiek, akik nemcsak a munka frontján, hanem a költészet mezején is helyt álltak.
Elismert költők és „munkás-paraszt levelezők” dalai a városról és a korról.
Közreműködik egy alkalmi csasztuska-brigád.
A séta útvonala: Múzeumpark – Sztálin utca – Gábor Andor utca – Lenin utca – Beloiannisz utca – Köztársaság tér
Találkozás: a Múzeumparkban
 
Április 27. szombat 10.00
Költők és költemények a Szent Márton utcai temetőben
Versek, amelyek valamilyen módon a Szent Márton utcai temetőhöz kötődnek.
Weöres Sándor, Balogh Gyula, Stránsky Lujza és Farkas Mariska versei, Kárpáti Kelemen műfordításai
Találkozás: a temető bejáratánál
 
 
KŐFARAGÓ MŰVÉSZEK ÉS SZOBRÁSZMESTEREK SZOMBATHELYEN
A három alkalomból álló sorozat olyan szombathelyi alkotók munkáit mutatja be, akik a művészi szobrászat és a kőfaragás határterületén dolgoztak. Tevékenységük időszaka nagyjából egy évszázadot ölel át, 1850 körül kezdődik és a XX. század közepéig tart.
 
Május 11. szombat 10.00 
Hudetz József szobrai, keresztjei és épületdíszei 
Séta a Kálváriától a Szent István parkon és a Gagarin úton át a Károlyi Gáspár térig
Találkozás: a Kálvária templomnál
 
Május 25. (szombat) 10.00
Bozzay Ödön és Raffensperger Ignác szobrai és emlékművei
Séta az Evangélikus templomtól az Óperint utcán és a Fő téren át a Szent Márton térig
Találkozás: az Evangélikus templomnál
 
Június 29. szombat 10.00
Merkly Ferenc szobrai és domborművei a Szent Márton utcai temetőben
Találkozás: a temető bejáratánál
 
 
A sétákat vezeti: Orbán Róbert (Szent Márton Intézet)

A program szervezője a SAVARIA MÚZEUM.

2018. augusztus 27.

VERSES SZOMBATHELY - A "Szombathelyi séták" 2018. őszi sorozata


Minden alkalommal 5 – 5 vers hangzik el   egy – egy aktuális helyszínen. A versek után rövid ismertető a költőről, a helyszínről és a vers születésének körülményeiről.
A sétákat vezeti: Orbán Róbert
Közreműködnek: kollégák, barátok, ismerősök


Szeptember 7. (péntek)
Találkozó 16 órakor a Széll Kálmán u. 37 előtt 

1.  állomás - Széll Kálmán u. 37. - Vers:  Bárdosi Németh János: Emléktábla
2.  állomás – Múzeumpark  - Vers:  Heimler Jenő: Idegen ember vagyok
3. állomás  - Gyöngyös-híd a Borostyánkő áruház mellett – Vers:  Pável Ágoston: Millió koldusok  
4. állomás - Fő tér Vers:  Ősz Iván: Magam vagyok
5. állomás - Óperint utca, Perint híd - Vers: Horváth József Elek: Szombathely évei (részlet)

Október 12. (péntek)
Találkozó 16 órakor a Károli Gáspár téren

1. állomás - Károli Gáspár tér – Vers: Szomorú Árpád: Lépés a végtelen felé
2. állomás - az egyetem épülete előtt – Vers: Weöres Sándor: „Nem megy a szinusz-tétel, Sándor”
3. állomás – Magyar u. kollégium előtt – Vers: Nagy Gáspár: Születésnapomra
4. állomás – Székesegyház előtt – Vers: Faludy Ferenc: Méltóságos Szily János Úrnak
5. állomás – Berzsenyi tér – Vers: Berzsenyi Dániel: A felkölt nemességhez

November 16. (péntek)
Találkozás 16 órakor a Berzsenyi Könyvtár előtt

1.      állomás -  a könyvtár előtt – Vers:  Gazdag Erzsi: Itt az ősz
2.      állomás – Savaria Szálló előtt – Vers: Felleg György: Őszinte szóval
3.      állomás – Savaria téren – Vers: Kocsis László: Sóhaj Assissi felé
4.      állomás – a temető előtt – Vers: Stamborszky Lajos: Tempi passati
5.     állomás – Szent Márton templom előtt -  Vers: Szent Márton, magyarok fénye2018. március 29.

OLASZOK NYOMÁBAN SZOMBATHELYEN ...... 2018. április 6. 16 órától

"Szombathelyi séták" - programsorozat a Savaria Múzeum szervezésében


A XVIII. századtól kezdődően mindig élt néhány olasz család Szombathelyen. Az egyik első, Itáliából áttelepült família a Zanelli volt. Fűszer és textil kereskedelemmel foglalkoztak. Két házat is birtokoltak a belvárosban. A később érkezettek között többen az építőiparban dolgoztak és volt közöttük olyan is, aki már több mint 100 évvel ezelőtt olasz fagylaltozó nyitásával próbálkozott a Fő téren.
A séta a Luigi Melocco által épített Gyöngyös-hídtól indul és GioBatta di Gleria Zanelli közben lévő  lakatosműhelyéig vezet.

Találkozás 16 órakor a Múzeumkertben
A sétát vezeti: Orbán Róbert

A témához kapcsolódó blogbejegyzések és cikkek:
Materialisták a Belsikátorban
A Párduc Szombathelyen
Giovanni, Nicolo, Luigi és a többiekA Zanelli ház a Zanelli közben

A Szombathelyi séták sorozat későbbi programjai:

Május 11. Csehek nyomában
Május 25. Lengyelek nyomában
Június 15. Görögök és cincárok nyomában

2017. december 25.

Mi van Gézával?

Mostanában gyakran megkérdezik tőlem, tudom-e, mi van Gézával. Van, aki azt javasolja, szabadítsuk ki Gézát.  Mások azt szeretnék, ha Géza visszaállna a helyére.
A szőllősi Erdődy kastély parkjában lévő vitéz szobrát nevezik többen "Gézá"-nak. Azt mondják, a szobor egykor az első világháborúban elesett gyöngyszőllősiek hősi emlékművének készült. Eredetileg a Szent Gellért utca  és a Rákóczi utca találkozásánál állt, onnan vitték át a kastélyparkba. Amikor odakerült, akkor a kertbe még látogatható volt. A magántulajdonban lévő kastély már régóta üresen áll, az egyre elhanyagoltabbnak látszó parkot kerítés veszi körül. A szobor egy közösség (a szőllősiek) emlékműve, ezért  köztéren kellene állnia.
A szobor készítője, Merkly Ferenc is több évtizeden át szőllősi lakos volt. Legismertebb munkája a 63-as gyalogezred Jókai parkban álló emlékműve.A Merkly Ferenc által készített szobor az Erdődy kastély parkjában 

2017. augusztus 3.

Szent Sebestyén és Rókus kápolna Szőllősön

Takács Ince János a Sabaria Franciscana kötetben (Acta Savariensia 14, 1998, 296. p.) Róka Istvánnak, Erdődy László szőllősi számtartójának 1758-ban kelt végrendeletéből idéz.

"Szőlősi Sz Sebestyén és Sz.Rókus tiszteletére épített Kápolnámra hagyok 120, azaz Száz husz forintokat. Ezen kívül a mint nálam irásban fel találtatik lészen Szőlősi Lakosoknál három gazdánál plus minus Eötven forintja azon kápolnának"

Nem egyszerű kis szoborfülke volt szó, a ferencesek 1748-ban misézni jártak ide. Róka az adománnyal éppen azt akarja biztosítani, hogy ezt továbbra is megtegyék.

Hol állhatott a kápolna, aminek ma már nyoma sincs???

Az I. katonai felmérés térképe, ami nagyjából három évtizeddel a végrendelet után készült,  nyújt némi segítséget. A térképen Szőllőstől délkeletre a "Cap" felirat olvasható, ami a Capella (kápolna) rövidítése.  A közelben, a későbbi lengyár helyén, két épület is jelölve van, de nem valószínű, hogy a felirat rájuk vonatkozik. Inkább egy olyan épületet nevez meg, aminek akkor már csak a helye volt meg.
A mai Pásztor utca, amíg nem épült meg a vasút, egyenesen kivezetett mezőre. A kápolna emellett az út mellett (valószínűleg annak északi oldalán), a híd után állhatott.
Kicsit erősíti a feltételezést, hogy Sebestyén és Rókus is a gazdálkodók és az állattartók patrónusa. A nekik szentelt fogadalmi emlékeket szívesen állították a faluból a mezőre vivő utak mellé.
A kápolnának a későbbi térképeken már egyáltalán nincs nyoma.