2011. január 31.

Szombathely és Joyce - az első találkozások

Az Ulysses a szombathelyi sajtóban 1935 - 1947

Az első híradás Joyce Ulysseséről a Pável Ágoston által szerkesztett Vasi Szemle 1935. évi második számában jelent meg Szombathely a világirodalomban címmel. A rövid írás szerzője Takáts József (1884 – 1959).  Takáts ügyvédként dolgozott, de a helyi lapokban több, Szombathely kulturális életével, kultúrtörténetével foglalkozó cikke és rövid tanulmánya is megjelent.
 „Az egyik budapesti nyomdavállalat most hirdeti szenzációs könyvújdonságként James Joyce „Ulysses” című regényét, amely magyar fordítása a hirdetés szerint sajtó alatt van és rövidesen meg fog jelenni. Bár ez a könyv egészen szokatlanul terjedelmes, - a szerző 1200 oldalon mondja el egy nap történetét, - még sem lehet rá a nagy angol szatirikusnak, Shawnak a mondását alkalmazni, aki szerint Milton elveszett paradicsoma olyan hosszú, hogy azon sem neki, sem másnak még eddig nem sikerült keresztülgázolnia.
James Joyce regénye élvezetes olvasmány, kitűnő szatíra, tele mulatságos és szellemes ötletekkel. Ezt a könyvet az egész világon olvassák és ami ezt a könyvet reánk szombathelyiekre nézve érdekessé teszi, az az, hogy a főhőse eredetileg szombathelyi lakos volt.  Ezt a regény vége felé tudjuk meg, az erre vonatkozó rész a következőképpen hangzik:  ' Én Virág Rudolf, aki jelenleg Dublinban, Clanbrassil Street 52. szám alatt és előbb Magyar Királyságban, Szombathelyen laktam, ezennel közhírré teszem, hogy a mai napon Bloom Rudolf nevet vettem fel és ezentúl csakis ezt a nevet fogom használni.' ”
(A szerző a későbbiekben Arthur Schnitzler Körbe – körbe című színjátékát és Egon Erwin Kisch egyik riportját említi meg, mint olyan alkotásokat, amelyekben Szombathely neve szerepel. A Schnitzler mű szombathelyi vonatkozásaira egy későbbi blog-bejegyzésben  valószínűleg visszatérek.)

1937. augusztus 16-án a Nyugatmagyarország című hírlap első oldalán   jelent meg rövid híradás az Ulyssesről. A Gerő Manó által szerkesztett lap Szombathelyen jelent meg.  A néhány mondatos közlemény alatt nem szerepel ott a szerző neve. Bár a cikk címe ugyanaz, mint a Vasi Szemlében megjelent írásé, a szerző ez esetben valószínűleg mégsem Takáts József, hanem inkább Albert István lehetett. Albert István(1912 – 2004) rendszeresen publikált a Nyugatmagyarországban. Néhány héttel később például Sabaria híre neve külföldön címmel jelent meg írása a lapban. Albert a harmincas évek végén Szombathelyről Budapestre költözött. Az Esti Kurir, a Színház és Mozi, majd a Film, Színház, Muzsika zenei rovatának dolgozott és hosszú ideig a Magyar Rádió Új Zenei Újság című műsorának munkatársa volt.
„Szombathely ismét bevonult a világirodalomba. James Joyce világhírű francia író legújabb művének a szombathelyi Virág Lipót a hőse, akinek egyetlen dublini napját írta meg 300 sűrű oldalon James Joyce és e művét a modern irodalom remekének tartják.
Megkérdezték, hogy az Ulysses hőse miért éppen a szombathelyi Virág Lipót? Így felelt: Négy – öt alakból gyúrtam össze, köztük volt egy Dublinban élő szombathelyi magyar is. Megmondta a nevét és csaknem csodálatos, hogy milyen jó a magyar kiejtése. A könyv eddig németül, franciául és japánul jelent meg és most készül orosz fordítása.”    

A harmadik híradás már a háború után, 1947-ben jelent meg a Szombathely – Savaria múltja – jelene – jövője című könyvben. A kötet szerkesztője, Dr. Szepesházi Róbert (1904 - 1975) volt az, aki a harmincas évek elején  Szombathelyen a turisztikai hivatalt megszervezte. Szepesházi várost bemutató első turisztikai - helytörténeti kalauza 1930-ban jelent meg. A könyvet átdolgozva, bővítve 1937-ben, 1943-ban, majd 1947-ben is kiadták. Az 1947-es kiadás kiegészült a város két világháború közötti történetét ismertető fejezettel. A szerző, - az a  Takáts József, aki 1935-ben a Vasi Szemlében írt az Ulyssessről -, felveti annak lehetőségét, hogy Joyce a IV. Károly visszatérése kísérletéről szóló híradásokból ismerte meg Szombathely nevét.

„James Joice (így!) világhírű regényének monologue interieur-ének főhőse kijelenti, neve ugyan Bloom, de előbb úgy hívták, hogy Virág és Szombathelyen született. Ami Szombathely egész különleges lokálkulőrjét megadja, az azon események sorozata, amelyek az 1921 év folyamán zajlottak le és az első világháború és az azt követő idők feszült nemzetközi lelkisége villámcsapásként hatottak.
Ki tudja megmondani, hogy James Joice nem a szombathelyi események hírének hatása alatt állott-e, midőn 1921-22-ben hatalmas regényét megírta?
Világirodalmi hírességünk szolgáljon vigaszul a lokálpatriótáknak világtörténelmi szerepünk miatt.”

Mindhárom híradás több pontatlanságot és tévedést tartalmaz. Az információk másod vagy inkább harmad kézből származhattak. Az Ulysses magyarul először 1947-ben jelent meg.

 Fotók: Fent - Joyce szobor és Leopold Bloom emléktábla - Fő tér 40
            Lent:  Graffiti a Szent Quirinus sétányon

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése