2011. március 6.

1848-as emlékhelyek Szombathelyen (síremlékek, szobrok, emléktáblák) + a szombathelyi 16 pont

Szent Márton utcai temető

Hübner János síremléke
Hübner János (1825 - 1905) 48-as nemzetőr, később városi tanácsnok, építési vállalkozó, a "48-as eszme" állhatatos híve. A mauzóleum a temető A/5-ös parcellájában van.

Batthyány tér

Batthyány Lajos dombormű és emléktábla
 Batthyány Lajos (1807 - 1849) Magyarország első miniszterelnöke
48-as tér

Batthyány Lajos mellszobra

Fő tér

Horváth Boldizsár emléktábla

Horváth Boldizsár (1822 - 1898) a város jegyzője, majd 1848 - 1849-ben a szombathelyi kerület országgyűlési követe, 1867 -1871 között igaszságűgy-miniszter

Múzeum park

Horváth Boldizsár szobor

Hollán Ernő utca


 Laky Demeter és Sebesy Kálmán emléktáblája a Smidt Múzeum falán
Laky Demeter (1818 - 1902) premontrei szerzetes, pedagógiai író, műfordító 1843  és 1845 között a Premontrei Gimnázium tanáraként Szombathelyen élt. A szabadságharc bukása után nyolc év várfogságra ítélték, 1954-ben kegyelemmel szabadult. Sebesy (Schosser) Kálmán (1815 - 1881) premontrei szerzetes, tanár. A szabadságharc bukása után várfogságra ítélték. 1864 és 1874 között  Szombathelyen élt és tanított.

Hollán Ernő emléktábla
Hollán Ernő (1824 - 1890) a szabadságharc idején honvédtiszt, hadmérnök. 1865 után több alkalommal országgyűlési képviselő, közlekedési államtitkár. A Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az emléktábla a Hollán Ernő u. 15. számú házon.

Ady tér

 Petőfi Sándor szobra A szombathelyi 16 pont
(Elfogadta a város közgyűlése 1848. március 17-én)


1  Sajtószabadság.
2. Felelős Ministerium.
3. Népnevelés.
4. A feudális viszonyok általános és tökéletes megszüntetése.
5. A papi tized kárpótlás nélküli eltörlése.
6. Független községi rendszer behozatala, a megyéknek községkerületekre felosztása, s a kir. városoknak mint külön kasztnak megsemmisítése mellett.
7. Fixum iudicium minden község-kerület székhelyén ; az eljárás iránti birói felelősség és szabad nyilvánosság hozzájárultával.
8. A telekkönyvek általános életbe léptetése.
9. Teljes jogegyenlőség, a külön osztályok egy nemzettestté forrasztása, s mindennemű köztehernek kivétel nélküli közössége.
10. Közvetlen népképviselet s ennek létesültével a megyék s országgyűlés rendezése.
11. A nép önmagának leghívebb őre levén : az állandó katonaság kevesbitése s nemzeti őrsereg felállítása.
12. Büntető törvénykönyv, az esküdtszékek alkalmazásával.
13. Magánjogi rendszeres törvénykönyv a megváltozott törvényekhez, s a korigényeihez szerintezve.
14. Évenkénti országgyűlés Budapesten.
15. Budapest minden évnek legalább egy részében a királyi családnak székhelye legyen.
16. Az önálló magyar kormánytanács állandóan Budapestre áthelyeztessék.

2 megjegyzés:

  1. Hollán Ernő (1824 - 1890) a szabadságharc idején honvédtiszt, hadmérnök. 1865 után több alkalommal országgyűlési képviselő, közlekedési államtitkár. A Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az emléktábla a Hollán Ernő u. 15. számú házon.
    HÓL TALÁLHATÓ??????????

    VálaszTörlés