2011. március 17.

A sorok-majori feszület

A  sorok-majori régi Püspök allénak már csak a maradványai láthatóak. A fasor mellett, a major bejáratánál egy 1854-ben állított kereszt áll. A kereszten elhelyezett táblán a következő szöveg olvasható:
Szállj szivedbe
sirasd meg büneidet
s fontold meg,
hogy az Isten Fia volt
ki éretted igy megholt
1854.
A Sorok-major a XIX. században a Szombathelyi Püspökség birtoka volt. A majorban a püspökség cselédjei laktak, akiknek a munkáját a főút melletti nagyobb épületben, a „kastélyban” lakó gazdatiszt irányította. Egy 1831-es adat szerint a majornak 94 lakosa volt. A keresztet bizonyára az akkori püspök, Szenczy Ferenc hozzájárulásával állították. Feltételezhetjük, hogy  az ő kívánságának figyelembe vételével készült a felirat is, amely Faludi Ferenc Feszülethez című versének utolsó versszaka. A vers a XIX. század közepére már népénekké vált, legismertebb változata így kezdődik: Keresztények sírjatok ….  Van olyan vélekedés, amely szerint a vasvári Szentkúthoz igyekvő búcsújárók, hajdan  e helyen tartottak pihenőt.  (A Sorok-major hivatalos neve 1963 óta: Petőfi-telep)

Faludi Ferenc teljes költeménye itt olvasható:
A feszülethez

Szüzek, ifjak sirjatok,
Mélyen szomorkodjatok,
Keseregjen minden sziv,
Aki Jézussához hiv.

Nincsen abban irgalom,
Hozzád buzgó fájdalom,
Aki téged meg nem szán,
Ó Jézus, a keresztfán.

Gyenge testén sebeit,
Vérrel buzgó kékeit
Aki látja, és nem sir,
Élő hittel az nem bir.

A kősziklák repednek.
Nap és hold setétednek,
Minden állat megindul,
Csak a bűnes nem búsul.

Szállj szivedbe, sirasd meg
Büneidet; gondold meg:
Hogy az Isten fia vólt,
Aki érted igy meghólt!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése