2011. április 28.

Farkas Mariska - az elfeledett szombathelyi írónő

Farkas Mariska 1890 táján ismert írónőnek számított Szombathelyen. 1888-ban Rövid történetek címmel  elbeszéléskötetet adott ki, tudósításai, karcolatai nem csak a helyi, hanem országos lapokban is megjelentek. A hírlapokban gyakran nem saját nevét használta, hanem valamilyen írói álnevet, legtöbbször a Malvinát vagy a Gyöngyöst.  Nem volt kiemelkedő tehetség, de meg akart felelni a maga vállalta eszményeknek, független és felvilágosult polgárasszony kívánt lenni. Méltó nagyapjához, Farkas Mihályhoz, aki 1848-ban Léva város polgármestere volt, nagyanyjához, aki a szabadságharc bukása után hosszú ideig rejtegette a lévai nemzeti őrsereg  nagysallói csatában használt zászlaját. Hűséges apjához, Farkas Istvánhoz, aki részt vett a nagysallói csatában, majd később Szombathelyre kerülve a 48-as veteránok érdekeit védő Aggharcos Egyesület elnöke lett. A  48-as eszme,  felvidéki tájak és a nagymama emléke megjelennek írásaiban is.
Első férje, Nagy Ede 1888-ban elhunyt, nemsokára meghalt 7 éves közös gyermekük is.  1892-ben, 32 évesen újra férjhez ment. Második férje a nála négy évvel fiatalabb Jakoby Rezső takarékpénztári tisztviselő. Apósa könyvkereskedő, aki előszeretettel terjeszti a 48-as szabadságharcról szóló kiadványokat. 1895-ben meghalt második férje is, így 35 évesen már kétszeres özvegy.  A csapásokat nem tudta kiheverni. Özvegy Jakobyné Farkas Mariska neve olykor-olykor még feltűnik  a közéleti eseményekről szóló tudósításokban, de anyagai körülményei romlásával, írásai ritkulnak. Az 1897-es év különleges esemény Szombathelyen: Farkas István Éhen Gyula polgármester jelenlétében átadja Léva város küldöttségének a nemzeti őrsereg zászlóját, amely Farkas Mihályné révén került Szombathelyre.
Farkas István, az „utolsó  48-as”, 1917-ben aggastyánként halt meg. Lánya, Farkas Mariska következő három évtizedéről keveset tudunk. A Brenner János u. 14-ben (ma Aréna u. 14.) lakott, s néhány évig a Kultúregyesület alkalmazottja volt. Mint írónőt elfelejtették. 1942-ben, halálakor még abban a megyei lapban sem jelent meg  róla nekrológ, amelyik évtizedekkel korábban írásait közölte. 

Aréna u. 14. - élete utolsó évtizedeiben itt élt Farkas Mariska

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése