2010. december 13.

A Kossuth u. 7. régi lakóiról

A Kossuth utca 7. számú házat nemrég felújították, ma már ez az épület is a Városháza része. November elején emléktáblát helyeztek el Gál Nándor Geláz bencés szerzetes emlékére, aki itt született. 
Az avatóünnepségről szóló beszámolók a ház és az utca néhány régi neves lakójával együtt róla is megemlékeztek. Megemlítették még a „Divicsek család leszármazottjának”, Divicsek Györgynek a nevét. Divitsek (nevét gyakrabban írták ebben a formában) 1822-ben Dobán született. Szüleivel költözött Szombathelyre. Valószínűleg a mai Kossuth u. 7. helyén állt régi házban laktak. 1839 és 1848 között a Radetzky huszárezredben szolgált. 1848-ban részt vett a szombathelyi nemzetőrség kiképzésében, majd Kmetty György seregében harcolt. A szabadságharc leverése után Kmettyvel együtt Törökországba emigrált. Eleget téve a török hadseregbe való belépés feltételeinek, "megtörökösödött", vagyis Iszlám hitre tért. Ezredesi rangot kapott, török neve Ali bey volt.

A Kossuth u. 7-ben lakott egy időben idősebb és ifjabb Vass Béla is. Nevüket az egyik tudósítás sem említette. Az idősebbik Vass Béla (1872 – 1934) festőművész, tanár volt a szombathelyi Szent Márton Céh megalapítója és az első szombathelyi művészeti szabadiskola elindítója. Több évtizeden át tanított a Premontrei Gimnáziumban. A Szent Márton utcai temetőben lévő síremlékét rendszeresen megkoszorúzzák a Művészeti Gimnázium diákjai is.

Fia, az ifjabbik Vass Béla, építész volt. Ő tervezte – egyebek mellett – a Jáki úti temető ravatalozóját. Tagja volt a Pável Ágoston által szerkesztett Vasi Szemle szerkesztőbizottságának. 1943-44-ben Kassa város főmérnökeként dolgozott. A II. Világháború után Argentinában élt. Buenos Airesben tervezett templomokat, iskolákat, magánházakat.  Az utókor zavarban van, amikor tevékenységét meg akarja ítélni. A zavar oka életének egy mindössze négy hónapos „epizódja”. A nyilas időkben – 1944 november végétől, 1945 március végéig – ő volt Szombathely polgármestere.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése